certifikát
Domov > O nás > certifikát

ISO 9001: 2008 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality, v ktorom organizácia

musí preukázať svoju schopnosť dôsledne poskytovať produkt, ktorý spĺňa zákaznícke a platné zákonné a regulačné požiadavky a je zameraný na zvýšenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom efektívneho uplatňovania systému vrátane procesov trvalého zlepšovania systému a zabezpečenia súladu so zákazníkom a uplatniteľných zákonných a regulačných požiadaviek.

Všetky požiadavky normy ISO 9001: 2008 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách bez ohľadu na typ, veľkosť a produkt.

Ak nie je možné uplatniť žiadnu požiadavku normy ISO 9001: 2008 z dôvodu povahy organizácie a jej produktu, môže sa to vziať do úvahy pri vylúčení.

V prípade vylúčenia sú tvrdenia o súlade s normou ISO 9001: 2008 neprijateľné, pokiaľ tieto vylúčenia nie sú obmedzené na požiadavky podľa článku 7 a takéto vylúčenia neovplyvňujú schopnosť alebo zodpovednosť organizácie poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a príslušné štatutárne a regulačné požiadavky.

image.pngimage.png